Συνεχεία των από 15-03-18 και 01-04-20 δελτίων τύπου Υπηρεσίας μας και λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το
Λιμεναρχείο Ιερισσού ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.25770 (ΦΕΚ 1473Β
΄/17-04-20) Απόφασης κ.κ. Υπουργών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας –
Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και λόγω της εξακολούθησης συνδρομής επιτακτικών
λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν απολύτως αναγκαία την παράταση της ισχύος του μέτρου
απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των
σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των
επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης
μηχανοκίνητων λεμβών και ταχυπλόων σκαφών, έως 20-05-2020.

Εκ του Λιμεναρχείου Ιερισσού