Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος μικτού εμβαδού Ε=1493,35τμ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής ηλικίας (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) των παιδιών των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας.

Άρχισε παράλληλα η ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος εντός οικοπέδου του οικισμού Κασσάνδρειας,εμβαδού Ε=9.667,11τμ. όπου ήδη βρίσκονται τα υφιστάμενα κτίρια του Γυμνασίου – Λυκείου Κασσανδρείας.

Η μελέτη για την κατασκευή του έργου εντάχθηκε, από την προηγούμενη Δημοτική Διοίκηση Κασσάνδρας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το νέο κτιριολογικό πρόγραμμα θα κατασκευαστεί το νέο κτίριο Γυμνασίου Λυκείου Κασσάνδρας (Προσθήκη).

Πρόκειται για μονολιθικό ορθογωνικής κάτοψης όγκο ο οποίος διακόπτεται από ένα επιβλητικό ημιυπαίθριο χώρο στη βόρεια πλευρά που εκτυλίσσεται και στους δύο ορόφους, φωτίζοντας του διαδρόμους και τον εσωτερικό εξώστη του κτιρίου δημιουργώντας ατμοσφαιρικούς εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους για τους μαθητές. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες πλήρωσης από οπτόπλινθους. Οι όψεις του κτιρίου περιβάλλονται από μία δεύτερη επιδερμίδα (second skin concept) από διάτρητη λαμαρίνα χρώματος λευκού.

Η δεύτερη επιδερμίδα του κτιρίου αναβαθμίζει και ενεργειακά το κτίριο προστατεύοντας το από την άμεση έκθεση στις περιβαλλοντικές συνθήκες, των Στο δώμα του κτιρίου προτείνεται να είναι φυτεμένο. Το εκτατικού τύπου φυτεμένο δώμα θα οργανώνεται σε πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση με ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 70 έως 75εκ. το οποίο μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα, για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα.

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου που προκύπτει έπειτα από την ανέγερση του νέου κτιριακού συγκροτήματος (προσθήκη) υποδιαιρείται σε τμήματα με διακεκριμένες λειτουργίες,οργανώνεται σε τέσσερις βασικές λειτουργικές ενότητες:- Χώροι ανάπαυσης (δυνατότητα εκπαίδευσης στην ύπαιθρο), Χώροι παιχνιδιών αθλοπαιδειών, Χώρος αυλισμού, Χώροι πρασίνου.

Σκοπός του διαχωρισμού του αύλειου χώρου στις παραπάνω λειτουργικές ενότητες είναι να παρέχονται στους χρήστες χώροι όπου θα μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές δραστηριότητες όπως ομαδικό παιχνίδι,γυμναστική, ανάπαυση, επαφή με το φυτικό στοιχείο, αλλά και κίνηση. Οι διαμορφώσεις αυτές παρέχουν έναν αύλειο χώρο που αναπτύσσεται σε διαφορετικές στάθμες, ακολουθώντας συχνά τη στάθμη του προϋπάρχοντος δαπέδου, όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης και που προσφέρει δυνατότητες χρήσης αυτού υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες κατά περίπτωση χώρου. Οι λειτουργίες ανάπαυσης τοποθετούνται στο νότιο τμήμα του οικοπέδου, λόγω του ευνοϊκού προσανατολισμού, καθώς και στο βόρειο τμήμα.

Το βασικό καθιστικό υπό μορφή κερκίδων στη νότια πλευρά ενισχύεται οπτικά από μία σειρά φυτικού υλικού, η οποία αναδεικνύει τον χώρο.

Αντίστοιχα ο χώρος ανάπαυσης που βρίσκεται στο βόριο τμήμα του αύλειου χώρου προστατεύεται από τους επικρατούντες ΒΑ ανέμους της περιοχής από ένα χτιστό τοιχίο χαμηλού ύψους επενδεδυμένο με πέτρα Χαλκιδικής που διαχωρίζει τον χώρο στάθμευσης από το χώρο ανάπαυσης. Η διαφοροποίηση του σχήματος που επιλέγεται για τους χτιστούς πάγκους του συγκεκριμένου χώρου ανάπαυσης ενισχύει σαφώς την ανάγκη που έχουν οι χρήστες να «διαβάζουν» στο χώρο ποικίλα σχήματα και ταυτόχρονα προκαλεί το ενδιαφέρον και την ανάγκη για αλληλεπίδραση των μαθητών. Επίσης λόγω σχήματος και διάταξης ο χώρος ανάπαυσης στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος εκπαίδευσης στην ύπαιθρο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι χώροι αθλοπαιδιών οργανώνονται κεντρικά στον αύλειο χώρο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ευκολότερης εποπτείας των μαθητών κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Οι χώροι άθλησης αποτελούνται από γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

Η Δημοτική διοίκηση Κασσάνδρας,που αναλαμβάνει το έργο στο κρίσιμο και υπεύθυνο στάδιο της κατασκευής του,αφού ήδη η δημοπράτηση του έγινε από την προηγούμενη Δημοτική διοίκηση, οφείλει να κατασκευάσει κτιριακό συγκρότημα συνολικού μικτού εμβαδού Ε=7.493,35τμ, όγκου V=6.050 κυβικά μέτρα αποτελούμενο από δεκαπέντε αίθουσες διδασκαλίας, μία βιβλιοθήκη, χώρους υγιεινής ανηλίκων, χώρους υγιεινής ενηλίκων, χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ, Γραφεία καθηγητών , αποθήκες, κυλικείο. Επίσης θα διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με το κτηριολογικό Πρόγραμμα.

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά με σχετική δήλωση της αναφέρει: «Ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την Εκπαίδευση στην Κασσάνδρα. Ένα νέο,σύχρονο σχολείο για τα παιδιά μας. Η Κασσάνδρα αλλάζει και αναβαθμίζεται. Η Δημοτική μας διοίκηση κρατά υπεύθυνα τη σκυτάλη προς το μέλλον».