Κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας (Δημόσια και Ιδιωτικά) έως και τις 4 Μαΐου στο πλαίσιο της προστασίας των ιδιοκτητών οχημάτων όσο και των υπαλλήλων των Κέντρων Τεχνικών Ελέγχων έναντι του κορωνοϊού.

Τα ΚΤΕΟ ωστόσο θα πρέπει να πραγματοποιούν ελέγχους σε λεωφορεία και φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και να εκδίδουν και Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων.

Οπότε όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που το ΚΤΕΟ ή η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου έως και 4 Μαΐου η ισχύς των δελτίων έχει παρατεθεί.

Ειδικότερα η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναγράφει χαρακτηριστικά παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020.»