Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου επανέρχονται τα βιομηχανικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές όπως προβλέπει η ΠΝΠ. Οι άνθρωπο του χώρου θεωρούν ότι ορθώς επιστρέφουν τώρα στις λαϊκές αγορές, καθώς ήδη έχουν δεχθεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Αυτό τονίζει άλλωστε μιλώντας στο XalkidikiPolitiki και ο πρόεδρος του Σωματείου Λαϊκών αγορών Χαλκιδικής Χρήστος Αλβανός.

Ο κ. Αλβανός δηλώνει ικανοποιημένος από την τήρηση των μέτρων όλο το προηγούμενο διάστημα και αναφέρει ότι απομονώθηκαν άμεσα κάποια μεμονωμένα φαινόμενα παραβατών μη συμμορφωμένων με τις υποδείξεις.

«Από σήμερα και όλη τη βδομάδα πρέπει οι δήμοι να καταρτίσουν τις νέες λίστες με τους πωλητές των λαϊκών αγορών συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών αγαθών. Θα εργαζόμαστε εκ περιτροπής ανά βδομάδα ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ανάμεσα στους πάγκους και όλα τα άλλα μέτρα», αναφέρει ο κ. Αλβανός. Άλλωστε όπως τονίζει ο ίδιος, οι λαϊκές αγορές της Χαλκιδικής, με εξαίρεση των Ν. Μουδανιών είναι μικρές και οι αποστάσεις τηρούνται, χωρίς να υπάρχει συνωστισμός και συνεπώς είναι ασφαλείς. Μείωση κίνησης ωστόσο, όπως εκτιμά το Σωματείο, θα υπάρξει, αν δεν έρθουν οι τουρίστες που το καλοκαίρι κατακλύζουν τις λαϊκές αγορές.

Ειδικότερα τώρα η κυβέρνηση προβλέπει στο σχέδιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών τα εξής:

  1. Έως και ‪την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

  1. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους.
  2. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή ‪10 Μαΐου 2020η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
  3. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η λειτουργία των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017, δηλαδή οι υπαίθριες αγορές.
  4. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).