Με τη χρήση της απαραίτητης μάσκας αλλά και τη διατήρηση των αποστάσεων πραγματοποιείται η κυκλοφορία στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Από τα πρώτα δρομολόγια μάλιστα φάνηκε ότι οι πολίτες εντάχθηκαν άμεσα στο… κλίμα των ημερών αλλά και στην τήρηση των μέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι διατηρούν απόσταση 1,5-2 μέτρα όπως πρέπει, αρκετοί φορούν ακόμη και γάντια, ενώ ο χώρος στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου έχει διαχωριστεί με κορδέλα έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το επιβατικό κοινό.