Αυστηρά μέτρα και τσουχτερά πρόστιμα περιλαμβάνουν τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα σχετικά με τη χρησιμοποίηση της προστατευτικής μάσκας.

Απαραίτητη είναι επίσης και η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου που πρέπει να τηρείται από τους πολίτες.

Το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας σε νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα ανέρχεται σε 300 ευρώ, ενώ από την άλλη σε 150 ευρώ για μη τήρηση της απόστασης σε όλα τα παραπάνω, όπως επίσης σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 μιας εκ των πέντε Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν αναφέρονται τα μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημόσιων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού.

1) Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

2) Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης, ελάχιστη αναλογία ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.