Νέες και συγκεκριμένα 200 τον αριθμό προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ σε Δημόσιους Φορείς.

Δείτε παρακάτω τις κυριότερες προκηρύξεις της ημέρας σε δημοσίους φορείς:

ΑΣΕΠ: 25 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

6 Προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα

11 Προσλήψεις στη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης

32 Προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

23 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

15 Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

58 Προσλήψεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής