Με τη χρήση drone, ο χρήστης του Youtube «George Sal» κατέγραψε τη μαγική ομορφιά του Τριποτάμου, που συναντάμε νοτιοανατολικά της Νικήτης και πρόκειται για το φυσικό σύνορο Νικήτης – Νέου Μαρμαρά.

Η παραλία μήκους 1300 μέτρων χωρίζεται σε πανέμορφα τμήματα και η πρόσβαση είναι εφικτή από διάφορες εισόδους.