Με την παραπάνω φωτογραφία το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί και ενημερώνει για τους τρόπους προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αναλυτικά, στη φωτογραφία αναφέρονται 8 τρόποι προφύλαξης από τον καύσωνα.