Την 1η Ιουλίου 2020 θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση της δόσης του δανείου τους εφόσον έχει υποθήκη την α΄ κατοικία.

Όπως αναφέρεται στην 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, το πρόγραμμα αφορά δάνεια με υποθήκη την α΄ κατοικία. Τα κριτήρια, με βάση την έκθεση, θα είναι μεταξύ άλλων,

  • το οικογενειακό εισόδημα,
  • η αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και
  • το υπόλοιπο του δανείου.
Όσον αφορά τη διαδικασία, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες που θα πληρούν τα κριτήρια:
  • θα υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα το διάστημα 1-31  Ιουλίου
  • θα πραγματοποιείται έλεγχος για το κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια
  • η τράπεζα θα προχωρά σε αναδιάρθρωση του δανείου κρίνοντας κατά πόσο το συγκεκριμένο δάνειο είναι βιώσιμο και θα υποβάλλει σχετική πρόταση στον οφειλέτη.