Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/05/2020-29/05/2020

Προκήρυξη

Παιδαγωγός με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Παιδαγωγού (ειδικευμένου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/05/2020-04/06/2020

6 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη Συντήρηση Αρχαιολογικών Αντικειμένων
3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Αιτήσεις έως 01/06/2020.

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
1 ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/05/2020-25/05/2020

1 άτομο στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Οδηγού, Μηχανοδηγού-Χειριστή (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

3 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καλύμνου “Το Βουβάλειο”

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καλύμνου “Το Βουβάλειο” ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

25 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-11-2020.

28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αστυπάλαιας

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 19/05/2020-28/05/2020

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τανάγρας

Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/05/2020-01/06/2020

11 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. ΟΤΑ

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/05/2020-01/06/2020

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιθάκης

Ο Δήμος Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Οδηγός (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής Απορριμματοφόρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/05/2020-08/06/2020