Ξεκίνησε η επαναλειτουργία των δομών ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Καλλικράτειας και Πορταριάς, από χθες 27/5/2020 -κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1254/ 27-5-2020 Απόφασης Δημάρχου, αφού η λειτουργία τους είχε ανασταλεί, με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ωστόσο η επαναλειτουργία των δομών γίνεται, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των ΑμεΑ και των μέτρων ασφάλειας και προσωπικής υγιεινής που προτείνει ο ΕΟΔΥ τόσο για τους κλειστούς χώρους όσο και για τις μετακινήσεις των ωφελούμενων.

Δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων αφορούν ωφελούμενους με εξατομικευμένες ανάγκες και συχνά, σημαντικές δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή τους, και επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται άμεση και συνεχής επαφή μεταξύ των μελών του προσωπικού και των ωφελούμενων, είναι αναγκαίο να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:
1.Η συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα των δομών είναι προαιρετική.
2.Απαγορεύεται η προσέλευση των ωφελούμενων που έχουν υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.) τα οποία σύμφωνα με τη υπ’αρ. ΔΙΔΑ/Φ.64/346/9011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β’/15-5-2020) επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους καθώς και σε περίπτωση που άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων πάσχουν από κάποιο υποκείμενο νόσημα.
3. Οι δομές προβαίνουν σε έγγραφη ενημέρωση των συνοδών, εργαζόμενων, οικογενειών με αναλυτικές οδηγίες και βεβαιώσεις γνώσης και συμμόρφωσης (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
4.Ως προς τις μετακινήσεις των ωφελούμενων των Κέντρων συστήνεται η μεταφορά των ωφελούμενων με ιδιωτικό όχημα, όπου είναι εφικτό, ενώ για τις περιπτώσεις χρήσης λεωφορείων ή βαν ισχύει ότι και για τα σχολικά λεωφορεία (διατάξεις των άρθρων 4,5,6 και 7 της υπ’αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 ΚΥΑ ”Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,ΦΕΚ 1780/Β’).
Για περισσότερες διευκρινίσεις δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%958%CE%A0546%CE%9C%CE%A4%CE%9…