Σε καθαρισμό της παραλίας στις Καβουρότρυπες προχώρησε η Κοινότητα Σάρτης αλλάζοντας κατά πολύ και προς το καλύτερο βεβαίως την εικόνα της περιοχής.