Μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών το Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Νέας Προποντίδας πρόκειται να επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με
την Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ28237 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699 Β'/05.05.2020) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για λόγους οργάνωσης και εύρυθμης επαναλειτουργίας των προγραμμάτων, καθώς και
διασφάλισης της τήρησης όλων των κανόνων που απαιτούνται, σε πρώτη φάση θα συνεχιστούν και
θα ολοκληρωθούν τα τμήματα, που είχαν διακοπεί.
Στα τμήματα που θα επαναλειτουργήσουν θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες προστασίας της
δημόσιας υγείας που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:
– Δημαρχείο Νέων Μουδανιών, κα Τσιτσίλογλου Μαρία, 2373350280