Κανονικά και χωρίς προβλήματα λειτούργησαν τα δημοτικά σχολεία στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Κόπτση. Οι καθηγητές προσήλθαν στα σχολεία τους στο σύνολό τους αφήνοντας ελάχιστα κενά που άμεσα καλύφθηκαν από τα ολοήμερα και άλλο διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τα παιδιά γέμισαν τις σχολικές αίθουσες σε ποσοστό πάνω από 95 τοις εκατό. Στη Χαλκιδική μάλιστα επειδή ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός ανά τμήμα, στα περισσότερα σχολεία το μάθημα θα γίνεται καθημερινά και όχι εκ περιτροπής. Ο κ. Κόπτσης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία με όλους τους διευθυντές Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής, αλλά και με τους ίδιους τους διευθυντές και δασκάλους των σχολείων.