Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες”.
Με την με αριθμό πρωτ. 31782/22-5-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” το έργο: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”.
Το έργο είναι προϋπολογισμού δημοπράτησης 302.000,00 € (Φιλόδημος ΙΙ και ίδιοι πόροις). Αφορά σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στο να γίνουν τα σχολικά κτίρια φιλικά και προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η είσοδος από τις ράμπες θα γίνεται με τη μέγιστη δυνατή άνεση και ασφάλεια, ενώ οι χώροι υγιεινής θα επιτρέπουν στα ΑμεΑ την είσοδο, την κίνηση, την περιστροφή, καθώς και εύκολη χρήση τους.
“Θεωρούμε ότι η προσβασιμότητα των ΑμεΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα σχολεία μας οφείλουν να είναι φιλικά προς τα άτομα, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Ως Δήμος κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την “έξοδο” τους από το σπίτι, την άρση των περιορισμών, την παροχή ίσων ευκαιριών. Εξάλλου, η παιδεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι προνόμιο κάποιων, αλλά αγαθό που πρέπει να προσφέρεται ισότιμα σε όλους.
Δεν κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, που ακόμη ένα έργο μας έτυχε ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κι αυτό δε γίνεται τυχαία αλλά γιατί υπάρχει ετοιμότητα και εγρήγορση των υπαλλήλων του δήμου, τους οποίους και οφείλω να ευχαριστήσω” δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Μ. Καρράς.
*Στις φωτογραφίες που ακολουθούν δείτε όλα τα σχολεία, που περιλαμβάνονται στο έργο.