Μικρό είναι το ενδιαφέρον σε προσωπικό προκειμένου να στελεχωθούν έξι στο αριθμό Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) με έδρα το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας όπως ορίστηκε. Προς το παρόν στη Χαλκιδική υπάρχει μόνο μια Ομάδα στην Κασσάνδρα που έχει αναλάβει την εργασία διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων. Τα δείγματα μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για να βγουν τα αποτελέσματα.
Να σημειωθεί ότι λόγω Covid-19, στο ΓΝΧ έχουν επαναλειτουργήσει την παλιά παθολογική κλινική, ώστε όλη η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου να διατεθεί σε τυχόν περιστατικά κορωνοϊού.
Δεν επαρκούν οι γιατροί
Στη λύση της τηλεϊατρικής προσανατολίζεται η ιατρική κοινότητα ώστε να καλυφθεί το κενό των γιατρών που υπάρχει στο νομό, ανα αναλογιστεί κανείς ότι για τα χιλιάδες καταλύματα δεν επαρκούν οι 80 γιατροί του νομού. Η απόφαση που πάρθηκε για την αντιμετώπιση περιστατικών κορωνοϊού έχει περιλάβει γιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, πνευμονολόγους και ΩΡΛ που μπορούν να συμβληθούν με τουριστικές μονάδες. Συνεπώς, στη Χαλκιδική μέχρι στιγμής όλοι οι παραπάνω δεν ξεπερνούν τους 80 στον αριθμό. Στην περίπτωση της τηλεϊατρικής θα αξιολογείται ένα ύποπτο κρούσμα και μόνο αν απαιτείται θα μεταβαίνει στον γιατρό, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμβληθεί με 5 ή 6 τουριστικές μονάδες.
Προς το παρόν πάντως οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλης της χώρας είναι σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για οριστικές αποφάσεις.