Η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο υδροβιότοπος ακόμη και το καλοκαίρι έχει δύο με τρεις εστίες νερού, ενώ τον επισκέπτονται περισσότερα από 283 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ σπάνια. Επιπλέον έχει μεγάλη βιοποικιλότητα σε χλωρίδα.
Παράλληλα με την ανάπτυξη οικισμού γύρω από την περιοχή του υδροβιότοπου, πραγματοποιήθηκαν και περιβαλλοντικές μελέτες για την άρτια ανάπτυξη του.
Δείτε εικόνες από τον υδροβιότοπο του Αγίου Μάμα:

Πηγή: Φίλοι υδροβιότοπου Αγίου Μαμα