Μπορεί η κανονικότητα να έχει επιστρέψει και οι περισσότεροι να έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, ωστόσο η χρήση μάσκας θεωρείται απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις.
Μια εξ αυτών είναι και η είσοδος σε υγειονομικούς χώρους, καθώς αφενός προστατεύεται η υγεία του συμπολίτη αφετέρου σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλονται πρόστιμα τόσο στο γιατρό, όσο και στον ασθενή. Συγκεκριμένα, είναι 300€ στον γιατρό και 150€ στον ασθενή.