Βγαίνει άμεσα η πρώτη πρόσκληση του διαγωνσιμού για το έργο-παραχώρησης του τουριστικού λιμένα Παραδείσου Νέου Μαρμαρά Σιθωνίας. Τα σχήματα που θα ενδιαφερθούν, θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που είναι και η Α`φάση του διαγωνισμού στις 28 Αυγούστου 2020. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σιθωνίας.
Στο αντικείμενο του έργου, μέσω ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται η Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά Σιθωνίας για περίοδο τουλάχιστον 35 ετών. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 6,2 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5 εκατ.ευρώ). Όπως αναφέρεται, η τιμή δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την παραχώρηση του έργου.
Στο αντικείμενο του τεχνικού έργου που θα κατασκευάσει ο παραχωρησιούχος, περιλαμβάνεται το σύνολο των λιμενικών, χερσαίων, κτιριακών και λοιπών έργων και υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του καταφυγίου, όπως αυτές θα προβλέπονται από τη χωροθέτηση του καταφυγίου σε συνέχεια τού υπ’ αριθμ. πρωτ. 3209/21.2.2018 σχετικού αιτήματος του Δήμου Σιθωνίας προς το Υπουργείο Τουρισμού. Το αντικείμενο του τεχνικού έργου θα οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο Β.Ι της Β’ φάσης του διαγωνισμού, κατά την οποία θα καθοριστούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του έργου, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι σε συμφωνία με τη χωροθέτηση τού καταφυγίου.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας Αβραάμ Σαλπικτίδη, το έργο παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς θα υπάρξει εξ αρχής άδεια για μαρίνα που σημαίνει τουρισμό υψηλών βαλαντίων. Εξάλλου, σημαντική είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης. Ήταν ένα έργο που έπρεπε να προχωρήσει καθώς υπήρξαν πολύμηνες καθυστερήσεις και εκτιμάται ότι θα δώσει προστιθέμενη αξία στο Ν. Μαρμαρά. Εν αναμονή άλλωστε είναι η περιοχή για το μεγάλο έργο στις κεντρικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα παραχώρηση, περιλαμβάνει 2 φάσεις:

α) την Α’ φάση (προεπιλογή) που διέπεται από την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και
β) τη Β’ φάση (διάλογος και υποβολή προσφορών): στάδιο Β.1, που διέπεται από την πρόσκληση συμμετοχής σε διάλογο, και Β.2. η κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
Κατά την περίοδο της Β`φάσης το έργο θα πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
Με πληροφορίες από ypodomes.com