Ο παραλιακός δρόμος της Τορώνης στο ύψος Κόρακα έως Γεωργιάδη Γεώργιο είναι κλειστός σήμερα 16/6, λόγω εργασιών αποκατάστασης ζημιών οδοστρώματος.
Εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιούνται στην γέφυρα (κοντά στον Φλωρίνη) και σε διάφορα άλλα σημεία του οδοστρώματος (πριν Κόρακα).
Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην παραβιάσουν τις κορδέλες και τις πινακίδες προειδοποίησης.
Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες