Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Αριστοτέλης», κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο κατά το φετινό καλοκαίρι. Αφορμή ο προβληματισμός που επικρατεί λόγω της προοπτικής να λειτουργήσουν δωμάτια Καραντίνας όπως ονομάζονται και στα Ενοικιαζόμενα. Κάτι δύσκολο καθώς προκύπτουν σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της ΚΥΑ.
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους Επαγγελματίες του κλάδου είναι πολλές και δυσεπίλυτες. Χαρακτηριστικά όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί τους καλούνται:
– Να διαθέτουν αποκλειστικό και οριοθετημένο χώρο ορισμένο για την απομόνωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτός και απομακρυσμένος σε σχέση με την υπόλοιπη ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν πρέπει να μοιράζεται κοινόχρηστους χώρους παραμονής.
–    Να φροντίζουν την ιατρική παρακολούθηση των κρουσμάτων και να διασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, σε περιπτώσεις που η κλινική κατάσταση των ασθενών απαιτεί επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.
–  Να έχουν την υποδομή για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής, τη   καθαριότητα και την απολύμανση των δωματίων ασθενών covid-19.
–  Να τηρούν προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία των προβλέψεων της με αριθμό 146163/2012 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1537).
–  Να διασφαλίζουν τη καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
–     Να φροντίζουν για τη διατροφή των ασθενών (!)
–     Να ρισκάρουν την είσοδο προσωπικού στο δωμάτιο ασθενούς
–    Να κάνουν καθημερινή καταγραφή (τήρηση γραπτού ή ηλεκτρονικού αρχείου) όλων των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (πχ. προσωπικό, επαγγελματίες υγείας).
–   Να έχουν ειδικό αποκλειστικό προσωπικό (να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους πελάτες) που να ασχολείται μόνο με την εξυπηρέτηση των   αναγκών της εγκατάστασης απομόνωσης,.
–    Να έχουν ειδικό αποκλειστικό προσωπικό που να διαθέτει εκπαίδευση στα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και να μην ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19.
Σε όλα τα παραπάνω οι επιχειρηματίες αντιτείνουν τις δικές τους προτάσεις:
Σε πρώτη φάση θα μπορούσε το κράτος να δεσμεύσει ως καταλύματα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19, τα καταλύματα που ήδη μέχρι 31/5/20 λειτουργούσαν κατ’ εξαίρεση.
–     Ίσως υπάρξει ανταπόκριση και βρεθούν κατάλληλα καταλύματα να μισθώνονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, αν η αποζημίωση γίνει 30€/δωμάτιο/μέρα + έξοδα ηλ. ρεύματος & ύδρευσης, είτε είναι κενά, είτε γεμάτα, και χωρίς υποχρέωση παροχής αναλωσίμων και υπηρεσιών, τις οποίες προφανώς θα πρέπει να παρέχει εξειδικευμένο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό (πχ. της πολιτικής προστασίας).
–    Αν τελικά η κεντρική διοίκηση δεν μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της δημιουργίας δομών για φιλοξενία κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, να αναλάβει η Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και Δήμοι), με την οικονομική συνδρομή του κράτους, τη διαμόρφωση κτισμάτων και δομών, αξιοποιώντας υφιστάμενα κτίρια πρώην καταλυμάτων, κενές φοιτητικές εστίες, πρώην ορφανοτροφεία, κλπ