Όπως ενημέρωσε η Χαλκιδική Πολιτική νωρίτερα, έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου παρατηρούνται μποτιλιαρίσματα.
Όπως είναι συνηθισμένο, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ”ορφανό χιλιόμετρο” της Νέας Ποτίδαιας.
Δείτε το ρεπορτάζ της Χαλκιδικής Πολιτικής
https://www.facebook.com/politikixalkidiki/videos/288654622492809/?__tn__=kC-R&eid=ARAhdQRmhoTFKv8RGwUgfApLgGtfv4MC0p7CaiHxj8uQmTKxvFpXDs7oEDbt0cFqdOYoyOmDx2Ea5t8m&hc_ref=ARTtHIgnAiecGaN3dh4zSVH3O997gA0fRRduMwtoeYKIws92s0f-8-bobhYJPlxdcio&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB0_ESa0xpshSBNUF7YLqnezc2FU76aS3DiSo63NFFN1mEJU2GU_eQ94FfqqYH8UscPmWqF-HvwDInL8jIAiNhw1Tkqhg-79tSIof-ZXpq1jsKTc_Nr8-x4cKQVGn6bey8-4JLYfnysZCb6gj5d5xAGXXXLTLXakgMIVNbYHbq28g3r8tDgQ5R5-W-JA7qcmZ__CPcLOt9lqnvS6DS7W-3cX4OnWIZv5-4aMvqh3xsEyLyZ6YiheA4Fc5CFMnpDQ2DgKeO_uONIu_6bESD49DvQbDZMLMj8_IP5dz4S21jG8MdLB8wkaQRcaLAYR8U_uroGfR-rAH3W5pWba4xQ4OOro7uL3bRbd7Bw1xnoTkddxfuJmBGXhWDl