Λιθανάγλυφο γυναικείο στήθος, σύμβολο πολυτεκνίας και γονιμότητας, σε παραστάδα αυλόπορτας στην Άθυτο της Χαλκιδικής.
Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Πηγή: Σύνδεσμος Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου