Την Δευτέρα 06 Ιουλίου, ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή Λαϊκή συνέλευση. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την γενική ενημέρωση για την πορεία της περιοχής, τα καθημερινά προβλήματα καθώς και οι προτάσεις Δημοτών και φορέων. Στην συνέλευση είναι προσκεκλημένοι οι Αντιδήμαρχοι και το τοπικό συμβούλιο.
Οι σύλλογοι που την διοργανώνουν είναι οι εξής: Πολιτιστικός, Κ.Α.Π.Η Γυναικών, Νεολαίας, Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και Αθλητικού.