Σειρά μέτρων για την ανακούφιση όσων επιχειρήσεων και πολιτών
επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού έχει λάβει η Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας.
Από τον περασμένο Απρίλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε οικονομικές
ελαφρύνσεις διευκολύνοντας επαγγελματίες και κατοίκους, οι οποίοι
ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η
Πολιτεία για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η απαλλαγή ενιαίων
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Νόμου 25/1975.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το μέτρο
ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για
τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή θα διενεργείται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
και αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Στην
περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής,
θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Η διαδικασία
Όσοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο θα πρέπει
να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Σιθωνίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα πρόσφατο έντυπο λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η εικόνα από το
TAXISNET ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
Μέχρι τις 31 Αυγούστου τα… αδήλωτα τετραγωνικά
Την ίδια ώρα τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που ενσωματώθηκε
σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, ορίζει παράταση μέχρι τις
31 Αυγούστου 2020 για τη δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν
δηλωθεί στους Δήμους.
Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες έχουν την ευκαιρία να
δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στους Δήμους
προκειμένου να απαλλαγούν από αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα.
Τέσσερα βήματα
Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων λειτουργεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ . Για να εισέλθει κάποιος σ’ αυτήν και
να διεκπεραιωθεί η διαδικασία δήλωσης των μη δηλωθέντων τετραγωνικών,
απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:
1. Συνδεθείτε στο σύστημα μέσω των στοιχείων taxisnet.
2. Δημιουργήστε μια δήλωση για κάθε ακίνητο που επιθυμείτε να
υποβάλετε διόρθωση τ.μ. επιλέγοντας αρχικά το Δήμο που ανήκει.
3. Επιλέξτε από τη λίστα το ακίνητο που επιθυμείτε να διορθώσετε και
τροποποιήστε τα τ.μ., σύμφωνα με τα πραγματικά.
4. Υποβάλετε τη δήλωση.
Για την πορεία των δηλώσεων θα υπάρξει ενημέρωση από το Δήμο.