Ο Πρόεδρος της Νικήτης επισήμανε πως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, η υποχρέωση για την δημόσια υγεία είναι να παρέμβουν αυτοβούλως στον καθαρισμό των οικοπέδων.
Αναλυτικά, όσα γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Νικήτης:
”Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την υπ’ αριθμ 4/2020 πυροσβεστική διάταξη άρθρο 94 παρ.1 περ 2β τον Ν. 3852/2010 και το άρθρο 433 Π.Κ οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση και τον καθαρισμό των οικοπέδων τους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σας παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς από ξερά χόρτα εντός οικοπέδων είναι μεγάλη. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα περιστατικό στην κοινότητα μας και ευτυχώς αποσοβήθηκε ο κίνδυνος λόγου της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής και της κοινότητας με μηχανήματα έργων.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σας είμαστε υποχρεωμένοι για την δημόσια ασφάλεια και υγεία να παρέμβουμε αυτοβούλως στον καθαρισμό των οικοπέδων, καταλογίζοντας στο ιδιοκτήτη τη δαπάνη καθαρισμού και την επιβολή του προβλεπόμενου από το νόμο πρόστιμο”.