Ο Ιούλιος ήταν πάντα ο μήνας του θερισμού και του αλωνίσματος των σιτηρών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ήταν αρκετοί αυτοί που χρησιμοποιούσαν ακόμη άλογα και γαϊδουράκια για τις αγροτικές εργασίες και οι μπάλες από το άχυρο μεταφέρονταν στις αποθήκες για να χρησιμοποιηθούν ως τροφή των ζώων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Στη φωτογραφία ο γνωστός Πολυγυρινός, Κύρκος Σουληνάρης, οδηγεί το τρακτέρ του, μεταφέροντας ένα τέτοιο φορτίο από τα χωράφια.
Φωτογραφία: Αργύρης Βογιατζής
Πηγή φωτογραφιών: Παλιές φωτογραφίες Πολυγύρου