Με τη νέα ρύθμιση μειώνονται τα βάρη από τα τέλη ταξινόμησης καθώς καθιερώνεται προοδευτική κλίμακα υπολογισμού των τελών, όπου για κάθε επιμέρους τμήμα της αξίας του αυτοκινήτου θα εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής. Επίσης, προσαυξάνεται το τέλος ταξινόμησης για τα ΙΧ τα οποία φέρουν πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης έως τις 31 Αυγούστου 2018 ώστε να περιοριστούν οι μαζικές εισαγωγές μεταχειρισμένων ΙΧ από το εξωτερικό.

Επίσης με το νομοσχέδιο, θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 7% για το παγκόσμιο εισόδημα των συνταξιούχων αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Επίσης προβλέπεται:
1. Φόρος υπεραξίας 5%-15% για να λάβουν οι εργαζόμενοι μετοχές, αντί φόρου εισοδήματος 9%-40% που πληρώνουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι.
2. Συστήνεται επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έργο την εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν μόνο υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώ αίτημα προσφυγής στην επιτροπή μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Προυπόθεση είναι να καταβληθεί το 30% του οριζόμενου ποσού και το υπόλοιπο σε έως 24 δόσεις με έκπτωση έως και 75%.
3. Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες και μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Πηγή: real.gr