Μια αναμονή στο φανάρι της Νικήτης συναντούν οι εκδρομείς προς το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.
Η ουρά των οχημάτων αγγίζει τα 2 χιλιόμετρα, ενώ αρκετοί επιλέγουν παραδρόμους για να αποφύγουν την καθυστέρηση.
Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής δεν παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.