Μέσα σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της Κασσάνδρας ολοκληρώθηκε το έργο στο σημείο καθίζησης και ανακουφίστηκαν μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές.
Άμεσες ήταν οι ενέργειες της Δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, η οποία με τις συμφωνίες συνέβαλε τα μέγιστα για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, άμεση και αποτελεσματική ήταν και η συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιώργου Γιάννη για την ολοκλήρωση του έργου.
Πρόκειται για ένα έργο που ανακουφίζει τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής καθώς η καθίζηση δημιουργούσε πολλά προβλήματα.