Στην κοινότητα της Σάρτης επικρατεί έκτακτη διακοπή νερού για σύνδεση αποκατάστασης βλάβης.
Η διακοπή αφορά την περιοχή “Είσοδος Α” .