Καταγράφεται ότι λόγω της κρίσης COVID-19, η Ιταλία δεν μπόρεσε να αναφέρει μηνιαία στοιχεία ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, το σύνολο της ΕΕ περιλαμβάνει μόνο 26 από τα 27 κράτη μέλη.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες που επλήγησαν από την κρίση COVID-19 και ως εκ τούτου εισήγαγαν πιο περιοριστικά μέτρα, ιδίως στη Γαλλία (-15,0%), στην Ισπανία (-14,8%) και το Λουξεμβούργο (-13,7%). Επιπλέον επτά κράτη μέλη δείχνουν μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 10% σε σύγκριση με το χαμηλότερο επίπεδο Απριλίου για τα προηγούμενα 5 χρόνια. Για τέσσερα κράτη μέλη, οι μειώσεις κυμαίνονταν μεταξύ 5% και 10%, ενώ για άλλα οκτώ κράτη μέλη, η κατανάλωση μειώθηκε έως και 5%.
Σημειώνεται ότι για τέσσερα κράτη μέλη, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η δεύτερη χαμηλότερη σε σύγκριση με τον κάθε Απρίλιο μεταξύ 2016 και 2020.
Από τα μέσα Μαρτίου 2020, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει περιοριστικά μέτρα για να επιβραδύνουν τη διάδοση του COVID-19. Αυτά τα μέτρα περιελάμβαναν το κλείσιμο εργοστασίων, σχολείων, εστιατορίων, μπαρ, ξενοδοχείων και την απαίτηση από τους ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι. Πολλές εταιρείες μείωσαν τα επίπεδα παραγωγής λόγω έλλειψης ζήτησης ή λόγω διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Αυτά τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ καθ `όλη τη διάρκεια του Απριλίου 2020, σημειώνει η Eurostat.
Πηγή: real.gr