Με αίτημα την δημιουργία του νέου δήμου Σοχού προκειμένου, όπως ισχυρίζονται, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιούργησε το 2010 ο «Καλλικράτης» με την συνένωση δήμων και την συγκρότηση του μεγάλου δήμου Λαγκαδά, όπως τον ξέρουμε σήμερα, πολίτες από τις περιοχές στα όρια των πρώην δήμου Σοχού, Αρέθουσας, Βερτίσκου αλλά και άλλων περιοχών δημιούργησαν το κίνημά τους με σκοπό να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Διαβάστε ΕΔΩ την συνέχεια.