Ο Δήμος Πολυγύρου με συντονισμένες κινήσεις εξασφάλισε το κατάλληλο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την υποδοχή των ΑμΕΑ στην κατασκήνωση της Μεταμόρφωσης.
Αναλυτικά:
”Μετά από επίμονες κι επίπονες προσπάθειες καταφέραμε, ως εντολοδόχοι του ελληνικού δημοσίου, να διασφαλίσουμε το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, που θα στελεχώσει την κατασκήνωση στη Μεταμόρφωση και να προετοιμασθούμε κατάλληλα για την υποδοχή των ΑμΕΑ.
Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους, το δημιουργικό και διανοητικό δυναμικό τους μέσα από μία σειρά ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Επιπλέον, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τους παρέχει δυνατότητες ένταξης, κοινωνικοποίησης και ενεργούς ανάμιξης στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Κοινωνικοποίησης επιτυγχάνεται, η ομαλή ένταξη και η αποδοχή τους, η ψυχαγωγία, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτησή τους, η αυτοεκτίμηση και η ισοτιμία.
Όλοι το ίδιο θα διασκεδάσουν και ας είναι με τον δικό τους τρόπο…
Τα παιδιά με αναπηρία λοιπόν μπορούν και δικαιούνται να έχουν συμμετοχή”.
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο