Τέσσερις ταΐστρες για τα αδέσποτα ζωάκια τοποθετήθηκαν στην Μεγάλη Παναγία, περιμετρικά του χωριού. Η ενέργεια έχει στόχο αφενός τη βοήθεια των αδέσποτων να βρίσκουν πιο εύκολα τροφή αφετέρου να έχουν το δικό τους χώρο σε μέρη περιμετρικά των οικισμών ώστε να αποφεύγονται και τα όποια προβλήματα.
Παρόμοιες τοποθετήσεις θα γίνουν και σε άλλα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη για τη διευκόλυνση των ζώων.