Εργασίες συντήρησης επί της 16ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής, κλαδέματος, αποψίλωσης και υλοτομίας δέντρων, επί της 16ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από την αεροπορική βάση ΣΕΔΕΣ έως τη χιλιομετρική θέση 28+000 της ανωτέρω Εθνικής Οδού (περίπου 2 χλμ πριν από τον κόμβο της Αγίας Αναστασίας).

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης στις 7.00 το πρωί.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Φωτογραφία αρχείου