Οι επιχειρήσεις αυτές δεν φορολογούνται φέτος με βάση τις δηλωθείσες ζημίες ή τα πολύ χαμηλά κέρδη που δηλώνουν αλλά με βάση εξωπραγματικού ύψους ποσά τεκμαρτών καθαρών κερδών που τους προσδιορίζει η Φορολογική Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια διαβίωσης και τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος για την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών.

Πρόκειται ουσιαστικά για εκατοντάδες χιλιάδες ατομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης εξακολουθούσαν μέχρι και το 2019 να δηλώνουν ζημίες ή πολύ χαμηλά ποσά καθαρών κερδών και στην ουσία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής επιβίωσης. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις εξαιρούνται από τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, αυτό το ευνοϊκό μέτρο δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις των οποίων τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο, δηλ. με βάση τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και τις δαπάνες αποπληρωμής δανείων και καρτών.

Πηγή: real.gr