Αναλυτικά: 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου.
Υποβολή αιτήσεων από 24/07/2020 έως και 03/08/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.polygyros.gr