Όλοι θα πρέπει να επιδεικνύουμε την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω.

Αναλυτικά: 

 • Το κοινό συστήνεται να φορά μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%)
 • Οι χώροι θα είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια του θεάματος ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Συστήνεται χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου καθώς και η προαγορά εισιτηρίων από τα σημεία προπώλησης.
 • Η πληρότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% των θέσεων. Θα πρέπει να τηρούνται οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Πρακτικά, θα πρέπει ανά δύο θέσεις το (τρίτο) επόμενο κάθισμα να μην προορίζεται για χρήση, ή να προβλέπεται ανάλογη κενή θέση/κενός χώρος.
 • Στα ταμεία θα πρέπει να τηρείται ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου.
 • Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.
 • Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70%, σε σημεία του θεάτρου.
 • Η χρήση μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτηση κάθε θεατή στην θέση του καθώς και κατά την έξοδο του, είναι υποχρεωτική.
 • Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης
 • Δεν θα να υπάρχει διάλειμμα ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου.
 • Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες.