Μεγάλο είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο ορφανό χιλιόμετρο της Νέας Ποτίδαιας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Αρκετά αυτοκίνητα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και προκαλούν μεγάλη ουρά καθυστέρησης.

Είναι γνωστό πως στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται μποτιλιάρισμα καθημερινά, κατά τους θερινούς μήνες.

https://www.facebook.com/politikixalkidiki/videos/2758821764347938/?__xts__[0]=68.ARB2uSvlXFrjrt8dnDz3a3n9mjGFxbK3F8-H5r9CZc0DecENDTe9zKThWwFuhJxG6gtQYi-Z17GLppHDNsj4c1Zcl_FzbjjN8fuDrYDA-4TCKhoBjwc74vBSdKtk5MFBEHN4Ya3sdijexZDCoXniqZ9tgEyzkxLv0Ph-9tlZTS9zryFJHlKDgwkunBFM6t_fDj-AtyxSTaXd649_XlH8q_lwyoxWMQdoEB8M1WSUzBnT3EFGz4sgGO9Vlw3arFQ-hEplFG1c9QGMcR7LrRy0JP3bJl-pAJkPJsgMcJI-eX_-GDQpt8i0l9dfT4hogVJ2nGUppuvAJAiz5ZjT1YyyZbg09Q&__xts__[1]=68.ARCfsPOzgxZZ_UtbF6xSLtpPoFKJdEa5Rj1BtZqBjYocvTGIbaesjj3NXV4Zk33YsLy7dZc6Nh1fQnKejlE4gtLpZtThhhwl48EcxvCycAPpWr4JaMiGBgeCs8epwBF_Y_zYp-PZzqY76s4V08qQAsjcp83yeV4ZUHA0IGq-M7i3BZ91wFGHgA_jlGelsr760L1he-_bCbR8fboclEVLvHuv1PAzNAG5BiNhCOxnthOtVXXVuYSVDxWzTuqRur-H_Ytk0u-a9eE1GY25cAZyJ1HrE_Tm3Go5l66GSKsgDd7nDTJ6Bngf4ewFJ07HTTrG9lfZwQTvtUuL_sA42TkyZQ-Wsw&__tn__=kC-R&eid=ARDtEa9ADWWCwWYtYmfV3qvgzfBiXKDkuxE5LTh8RBYeaN37D7f_wnYN2LAK-xBmQub_-Ic9UDRBogGy&hc_ref=ARQkUuScO6y1sJvFO4KCKKTmlLHIQjbhdp-_PxkcFKl-oIwPdQDg0HAWyzDzZNIFkkQ&fref=nf