Στα επίπεδα της προ covid-19 εποχής και συγκεκριμένα του πρώτου διμήνου του 2020 επέστρεψε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι ρυθμίσεις καταγγελμένων (σ.σ. όσων βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 6 μηνών) και μη εξυπηρετούμενων άνω των 90 ημερών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμών.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν στο Euro2day.gr πως στο κομμάτι των καταγγελμένων δανείων, το ποσοστό αυτών που ρυθμίζεται κινείται τους δύο τελευταίους μήνες στο 12% του συνολικού υπολοίπου του χαρτοφυλακίου και ουσιαστικά έχει επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Με υψηλότερο ποσοστό τρέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ρυθμίσεις δανείων που τελούν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. «Σε αυτό το κομμάτι του χαρτοφυλακίου ο ρυθμός των ρυθμίσεων κινείται πέριξ του 15%, κατά μέσο όρο, του υπολοίπου του συνολικού χαρτοφυλακίου», αναφέρει αρμόδια τραπεζική πηγή.

Πηγή: euro2day.gr