Δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αρχική δήλωση ή δήλωση μεταβολών που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων τους, για τον ορθό υπολογισμό και την επιβολή των σχετικών δημοτικών τελών και φόρων με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες αναδρομικές χρεώσεις και τα συναφή πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους από 1-1-2020 (σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.2 του ν.4647/2019), παρέχει ο Δήμος Πολυγύρου.

Η ανακοίνωση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου: 

“Από το ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αρχική δήλωση ή δήλωση μεταβολών, που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων τους, για τον ορθό υπολογισμό και την επιβολή των σχετικών δημοτικών τελών και φόρων με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες αναδρομικές χρεώσεις και τα συναφή πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους από 1-1-2020 (σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.2 του ν.4647/2019). Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις, που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων όπου ανήκει το ακίνητο έως 31-8-2020 αλλά γίνεται ισχυρή σύσταση η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (tetragonika.govapp.gr) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Επίσης παρατείνεται έως τις 31-8-2020 η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης περί μη χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που προβλέπεται στο άρθρο 222 παρ.2 του ν.4555/2018.

Σημειώνεται ότι μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων.

Δ.Ε.Πολυγύρου: 2371350717, 2371350732
Δ.Ε Ορμύλιας: 2371351030
Δ.Ε.Ανθεμούντα: 2371351709
Δ.Ε Ζερβοχωρίων: 2371350900″