Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και η Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής, προσκαλούν
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που ενδιαφέρεται να εργαστεί στη συγκομιδή της
επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο
2020, να απευθυνθεί στους παρακάτω Αγροτικούς Συλλόγους & Συνεταιρισμούς προς
δήλωση του ενδιαφέροντός τους.

1) Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ, τηλ. 2373091588, e mail : agromamas @ gamil.com
2) Α.Σ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ, τηλ. 6932745151 , e mail : sotirioukalives @ gmail.com
3) Α.Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ, e mail : info @ bioagriko.gr
4) Α.Σ. ΟΛΥΝΘΟΥ (BIOLIVIA), τηλ. 6936376761 , e mail : biolivia. coop @ gmail.com
5) Α.Σ. ΟΛΥΝΘΟΥ, e mail: giannisarzoumanoglou @ gmail.com
6) Α.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, e mail: agrotikossyn. n. kal @ gmail.com
7) «Α.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ», e mail: easpoligirou @ gmail.com
8) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ, τηλ. 2371052155 email:
argkalives @ gmail.com
9) Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, τηλ. 2399021262, 6974077459, e mail: asirakleia @ gmail.com
10) Α.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ, e mail: aseleox @ gmail.com

Επιπλέον, συνεταιρισμοί και σύλλογοι που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω
αναγραφόμενους, και ενδιαφέρονται τα μέλη τους να απασχολήσουν εργάτες γης,
μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνεταιρισμούς που γειτνιάζουν.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1) Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
2) Α.Σ. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
3) Α.Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
4) Α.Σ. ΟΛΥΝΘΟΥ (BIOLIVIA)
5) Α.Σ. ΟΛΥΝΘΟΥ
6) Α.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
7) «Α.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ»
8) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ
9) Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
10) Α.Σ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ