Την Τετάρτη 29 Ιουλίου τοποθετήθηκε οριζόντια σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Αρναία.

Πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε όλο το μήκος της Εθνικής οδού καθώς και στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκαν επίσης δύο διαβάσεις για την ασφαλή διέλευση των μαθητών και γενικότερα των πεζών.