Τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας και κατά τον Αύγουστο, δίνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του επισιτισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού, λόγω της παρατεταμένη πτώση του τζίρου των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αλλά και της πιθανότητας λήψης νέων συμπληρωματικών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας Covid 19.

Η απόφαση, ελήφθη από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των μέτρων προστασίας από την πανδημία. Είχε προηγηθεί τροπολογία που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Πλέον, με τη νέα παρέμβαση επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης.8.2020.

Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που για 30 ημέρες ανέρχεται σε 534 ευρώ. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού των εργαζόμενων, ενώ οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.8.2020 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Προσοχή. Οι αιτήσεις για αναστολές συμβάσεων μόνο για τους εργαζόμενους που δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τον Ιούνιο, θα διαρκέσουν μεταξύ 5 και 7 Αυγούστου. Αντίστοιχα, για τον Ιούλιο και για τους κλάδους Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων οι αιτήσεις ξεκινούν στις 10 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 25 του ίδιου μήνα.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού,μπορούν να υποβάλλουν μονομερώς αιτήσεις από τις 7 έως και τις 31/8/2020. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο.

Τέλος, οι ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων πήραν παράταση για υποβολή αιτήσεων έως και 31/8/2020.

Εν τω μεταξύ, από το σύστημα Εργάνη ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων α και β φάσης για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, από επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Συγκεκριμένα, το σύστημα θα είναι ανοικτό από 5 έως και 7 Αυγούστου ώστε να υποβάλλονται δηλώσεις ένταξης στο μηχανισμό Συν-Εργασία για τον μήνα Ιούνιο και μόνο, τόσο για για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β’ΦΑΣΗΣ για τον συγκεκριμένο μήνα, όσο και για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ΦΑΣΗΣ.

Πηγή: euro2day