Συνεργείο του Δήμου Κασσάνδρας θα προβεί σε αφαίρεση ομπρελών και ξαπλωστρών που βρίσκονται από ιδιώτες, πακτωμένες και κλειδωμένες στην παραλία της Καλλιθέας, χωρίς άλλη προειδοποίηση.