Στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση του περιμετρικού δρόμου για την διευκόλυνση στην είσοδο του σχολείου.

Τα έργα στον Δήμο θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο.