Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ενημερώνει ότι με έγγραφο που έλαβε από την Γενική
Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με αριθμ Πρωτ. Αρ.
Πρωτ.: Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ 1213/ΓΔστ1 /07.08.2020 και θέμα «Πλημμύρα,
Ανεμοστρόβιλος, Χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Π.Ε.
Χαλκιδικής», ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) η διενέργεια όλων των αυτοψιών που αιτήθηκαν οι
πολίτες, μετά την έκδοση της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9159/Α325/5.11.2019 κ.υ.α. οριοθέτησης της
πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση για την
αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους να υποβάλλουν άμεσα φάκελο με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε προκειμένου να λάβουν την
αναλογούσα στεγαστική συνδρομή.

Η σχετική επιστολή αποτελεί απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών μετά από την παρέμβαση του Επιμελητηρίου μας με αριθμ
Πρωτ. 1462/18.05.2020 προς τα αρμόδια Υπουργεία με αίτημα την επίσπευση των
διαδικασιών ελέγχων των επιτροπών & εκταμίευση αποζημιώσεων για τους πληγέντες
της 10 ης Ιουλίου 2019 στη Χαλκιδική.