Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία αναγράφει πως ο μέσος όρος από αυτούς που έχουν νοσήσει είναι τα 36 έτη και πως πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις.